Warsztaty fotografii – przesłanie

 

Swoje warsztaty fotografii nazwałem autorskimi i ma to głęboki związek z zakresem możliwych do poruszenia tematów. Wszystko co robimy, obarczone jest naszym osobistym podejściem do świata. To co chcę przekazać w czasie warsztatów obarczone będzie moim podejściem do Fotografii.

Galeria Wozownia Toruń Tomasz Fularski Duma

Galeria Wozownia Toruń.

Nie robimy fotografii dla samego naciśnięcia na spust migawki. Zazwyczaj mamy jakiś cel. Nie tylko przekazanie własnego poglądu na świat, ale i cel czysto fizyczny. W jakiś sposób chcemy się podzielić z innymi tworzoną przez siebie fotografią.

Patrzę na fotografię jak na wieloetapowy proces. Proces ten — od idei, aż do prezentacji gotowej fotografii lub cyklu fotografii – to łańcuch, który jest tak silny, jak najsłabsze, a nie jak najsilniejsze jego ogniwo.

Zarówno w trakcie przygotowywania, jak i w chwili robienia zdjęcia powinniśmy myśleć o tym jak powinno i jak będzie ono oddziaływało na widza. Dobór techniki fotograficznej, optyki, parametrów naświetlania, kompozycji zależne są od tego jaką rolę fotografia ma spełniać. Jak i komu będzie prezentowana. Również i to w jaki sposób będziemy przygotowywali zdjęcie w czasie jego postprodukcji, czy i jaką technologią nadamy mu fizyczność, jak je oprawimy i zaprezentujemy może mieć ogromne znaczenie dla możliwości przekazania idei, którą zaszywamy w tworzonym przez siebie obrazie.